English            
 انتخاب وب سایت


معرفی دانشکده علوم پایه 

دانشکده علوم پایه در مرداد ماه 1383 تاسیس و در سال 1394 به ساختمان شهدای هستهای منتقل شد. در این دانشکده گروههای آموزشی شیمی، زیستشناسی، ریاضی و فیزیک با حدود 1400 دانشجو در 1 رشته کاردانی، 6 رشته و گرایش کارشناسی، 12 رشته و گرایش کارشناسیارشد و 4 رشته و گرایش دکترا ، بیش از 200 عضو هیئت علمی و مدعو، در خدمت رشد و اعتلای آموزش عالی و فناوری کشور میباشد. این دانشکده مجهز به 14 کلاس (8 کلاس مجهز به ویدئو پروژکتور) است.