شماره تماس های ضروری

تعداد بازدید:۳۸۸۷

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس مستقیم

شماره تماس داخلی

۱

آقای دکتر باقرزاده ولمی

ریاست دانشکده

۵۵۲۲۹۳۶۹

۲۶۰۹

۲

آقای دکتر اسعدی

معاون دانشکده

۵۵۲۲۹۳۴۷

۲۵۹۶

۳

آقای دکتر حسینی

رئیس اداره پژوهش

۵۵۲۲۹۳۴۷

۲۵۹۶

۴

آقای تقربی

رئیس اداره آموزش

۵۵۲۲۹۳۶۲

-

۵

خانم دکتر شاه ولایتی

مدیر گروه کاردانی و کارشناسی شیمی و صنایع شیمیایی

-

۲۵۹۸

۶

آقای دکتر پارسا

مدیر گروه کارشناسی ارشد شیمی

-

۲۵۹۸

۷

خانم دکتر عظیم زاده

مدیر گروه کارشناسی و ارشد ریاضی

-

۲۶۰۳

۸

آقای دکتر مجروحی

مدیر گروه کارشناسی و کارشناسی ارشد زیست شناسی

-

۲۶۰۳

۹

خانم دکتر قلی زاده

مدیر گروه عمومی فیزیک

-

۲۶۲۵

۱۰

خانم تاج زاده

کارشناس گروه های ارشد و دکترا شیمی، ریاضی و زیست شناسی

-

۲۶۰۶

۱۱

خانم قاسمی

کارشناس گروه کارشناسی
 شیمی کاربردی و گروه های کارشناسی  زیست شناسی، ریاضی کاربردی و صنایع شیمیایی

-

۲۶۰۴

۱۲

خانم آقا زاده

کارشناس پژوهش

۵۵۲۲۹۳۸۶

۲۵۹۷

۱۳

خانم برقی

کارشناس فارغ التحصیلان

-

۲۶۱۴

۱۴

خانم بهروز نام

کارشناس امور آموزشی ( امتحانات)

-

۲۶۱۷

۱۵

آقای بصیری

مسئول دفتر ریاست دانشکده

۵۵۲۲۹۳۶۹

۲۶۰۹

۱۶

آقای نظری

متصدی امور کنترل کلاس ها

-

۲۵۹۹

۱۷

آقای نیازمند

مسئول بایگانی

-

۲۶۰۱

۱۸

خانم محمدپور

خدمات

-

۲۶۱۸

۱۹

آقای شیخی

خدمات

-

۲۶۱۹

 
آخرین ویرایش۲۱ تیر ۱۳۹۶