معاون دانشکده

نام: قاسم اسعدی کردشولی

رشته تحصیلی: فیزیک نظری

مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری تخصصی

مرتبه علمی: مربی

آدرس الکترونیکی: ghascor@yahoo.com

تلفن: ۵۵۲۲۹۳۴۷               داخلی: ۲۵۹۶

 

آخرین ویرایش۱۵ مهر ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۱۲۲۸