مدیران گروه های آموزشی

تعداد بازدید:۴۳۳۴
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

گروه

۱

آقای دکتر هادی باقرزاده ولمی

کارشناسی پیوسته، ارشد و دکترا ریاضی

۲

آقای دکتر علی پارسا 

کارشناسی ارشد شیمی و دکترا

۳

خانم دکتر سوسن صمدی

کاردانی و کارشناسی شیمی و صنایع شیمیایی

۴

آقای دکتر علی اصغر مجروحی

کارشناسی پیوسته زیست شناسی و کارشناسی ارشد

۵

خانم دکتر مریم قلی زاده آرشتی

 فیزیک پایه

 
آخرین ویرایش۰۲ آبان ۱۳۹۶