مدیر گروه

تعداد بازدید:۳۰۹۰
کارشناسی ریاضی کاربردی، کارشناسی ارشد ریاضیات مالی، تحقیق در عملیات، آنالیز عددی و دکترا

نام: هادی باقرزاده ولمی

رشته تحصیلی: ریاضی

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

مرتبه علمی: استادیار

آدرس الکترونیکی: olompayeh@iausr.ac.ir

تلفن: ۵۵۲۲۹۳۶۹               داخلی: ۲۶۰۹


                
آخرین ویرایش۱۵ مهر ۱۳۹۶