مدیران گروه

تعداد بازدید:۳۶۳۹
بنیان گذار و مدیر فقید گروه "شیمی کاربردی" واحد شهرری: دکتر ایرج نوجوان
 

کارشناسی ارشد و دکتری تمامی گرایش های شیمی


نام: علی پارسا

رشته تحصیلی: شیمی تجزیه

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

مرتبه علمی: استادیار

آدرس الکترونیکی: aliparsa@iausr.ac.ir , iausr.parsa@yahoo.com

تلفن:۵۵۲۲۹۳۴۷               داخلی: ۲۵۹۸


کارشناسی: شیمی کاربردی- مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی- صنایع شیمیایی

نام: سوسن صمدی

رشته تحصیلی: شیمی تجزیه

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

مرتبه علمی: استادیار

آدرس الکترونیکی: s.samadi2008@yahoo.com

تلفن:  ۵۵۲۲۹۳۴۷          داخلی: ۲۵۹۸

آخرین ویرایش۱۵ مهر ۱۳۹۶