آزمایشگاه ها و کارگاه ها

تعداد بازدید:۲۳۱۸

 آزمایشگاه و کارگاههای گروه آموزشی شیمی دانشکده علوم پایه 

ردیف

نام ­آزمایشگاه و کارگاه

دروس ارائه شده

کارشناس

محل استقرار

۱

شیمی تحقیقاتی ۱

پایان نامه های ارشد/ طرح های پژوهشی

خسرو خزایی

طبقه دوم ساختمان آزمایشگاه

۲

شیمی تحقیقاتی ۲

پایان نامه های ارشد/ طرح های پژوهشی

باقر بیرالوند

طبقه دوم ساختمان آزمایشگاه

۳

شیمی تحقیقاتی ۳

پروژه های کارشناسی ارشد

حسین حسامی

ساختمان شیخ صدوق

۴

شیمی معدنی و شیمی فیزیک

شیمی فیزیک ۱و۲/شیمی معدنی ۱و۲

ملیحه قهرمانی

طبقه اول ساختمان آزمایشگاه

۵

شیمی تجزیه

شیمی تجزیه ۱و۲

مهدی آصف الدوله

طبقه اول ساختمان آزمایشگاه

۶

تجزیه دستگاهی

شیمی تجزیه دستگاهی

اعظم محمدی

طبقه دوم ساختمان آزمایشگاه

۷

شیمی آلی و جداسازی

شیمی آلی ۱و۲/ جداسازی ترکیبات آلی

 

طبقه دوم ساختمان آزمایشگاه

۸

شیمی عمومی

شیمی عمومی ۱/شیمی عمومی۲/شیمی تجزیه و فیزیک

سمیه بهره مند

طبقه دوم ساختمان آزمایشگاه

۹

شیمی پلیمر

پلیمر/رنگ/ آلی ۱و۲

مهدی محمد

طبقه دوم ساختمان آزمایشگاه

۱۰

شیمی صنعتی ۲

آز شیمی صنعتی ۲/عملیات واحد/اندازه گیری/انتقال حرارت / سیالات

شهرام ضیایی نژاد

ساختمان کارگاه ها

۱۱

شیشه گری

شیشه گری

شهرام ضیایی نژاد

سوله الکترونیک

۱۲

آزمایشگاه تحقیقاتی مدلسازی مولکولی

پروژه های کارشناسی ارشد

 

طبقه سوم دانشکده علوم پایه

 

 

آخرین ویرایش۱۵ مهر ۱۳۹۶