اعضای هیات علمی گروه

 


اعضاء هیات علمی تمام وقت و نیمه وقت گروه آموزشی شیمی دانشکده علوم پایه 


ردیف

نام و نام‌خانوادگی

مرتب علمی

رشته

زمینه فعالیت

1

رویا احمدی

دکتری/ دانشیار

شیمی معدنی

شیمی محاسباتی

2

ابوالفتح اکبرزاده

دکتری/ استادیار

شیمی آلی

پلیمر و رنگ

3

فروغ ادهمی

دکتری/ دانشیار

شیمی معدنی

سنتز کمپلکس­های معدنی، نانوکاتالیست

4

محمدرضا اله قلی قصری

دکتری/ استادیار

شیمی  کاربردی

بیوتکنولوژی، تصفیه آب­های صنعتی

5

علی پارسا

دکتری/ استادیار

شیمی تجزیه

الکتروشیمی، پلیمرهای رسانا، سنسور، آنتی اکسیدان­ها و کروماتوگرافی

6

لیلا حاجی آقابابایی

دکتری/ دانشیار

شیمی تجزیه

روش­های استخراج، الکتروشیمی، تحویل دارو

7

لیلا حجت کاشانی

مربی

شیمی معدنی

 

8

فائزه خلیلیان

دکتری/ استادیار

شیمی تجزیه

جداسازی- آماده­سازی نمونه­

9

زهره درودی

دانشجوی دکتری / مربی

شیمی معدنی

 

10

محمدرئوف درویش

دکتری/ استاد

شیمی آلی

سنتز ترکیب­های آلی

11

سارا رحیم نژاد

دکتری/ استادیار

شیمی فیزیک

نانوکاتالیزور، مطالعات سینتیکی

12

مسعود رفیع زاده

دکتری/ استاد

شیمی معدنی

سنتز و کریستالوگرافی

13

گلدسته زارعی

دکتری/ استادیار

شیمی معدنی

سنتز کمپلکس­های معدنی، سنتز ترکیب­های آلی با استفاده از کمپلکس­های معدنی

14

سید علی اکبر سالاری

دکتری/ استادیار

شیمی فیزیک

شیمی محاسباتی

15

محسن سرگردان فرد آرانی

دکتری/ استادیار

شیمی آلی

سنتز ترکیبات هتروسیکل، الکتروسنتز ترکیب­های آلی

16

سعید سوزنگرزاده

دکتری/ استادیار

شیمی آلی

سنتز ترکیب­های هتروسیکل، تئوری مولکولی

17

اشرف السادات شاه ولایتی

دکتری/ استادیار

شیمی آلی

سنتز ترکیب­های آلی و کاربرد نانوکاتالیستها در واکنشهای آلی

18

علی شهبازی

مربی

شیمی آلی

 

19

شبنم ششمانی

دکتری/ دانشیار

شیمی معدنی

کاتالیست و بلورشناسی

20

سوسن صمدی

دکتری/ استادیار

شیمی تجزیه

سنتز ترکیب­های نانو، فوتوکاتالیست

21

داریوش فرخانی

دکتری/ استادیار

شیمی آلی

سنتز ترکیب­های آلی

22

محسن فریدونی

کارشناسی ارشد /مربی

مهندسی شیمی

 

23

خدیجه کلاته

دکتری/ استادیار

شیمی معدنی

سنتز کمپلکس­های معدنی، شیمی محاسباتی

24

اسماعیل مبرهن

کارشناسی ارشد/مربی

شیمی کاربردی

 

25

عنایت اله متقی نژاد

دکتری/ دانشیار

شیمی آلی

سنتز ترکیب­های آلی

26

رامین محمدعلی تهرانی

دکتری/ استادیار

شیمی تجزیه

نانوالکتروشیمی، سنسور، پیل سوختی، تصفیه آب و فاضلاب و خوردگی

27

علی مظلومی فر

دکتری/ دانشیار

شیمی تجزیه

جداسازی

28

سید محمد میرزاده حسینی

دانشجوی دکتری/مربی

شیمی فیزیک

 

29

فاطمه نبی پور

دانشجوی دکتری/مربی

شیمی آلی

 

30

جمشید نجف پور

دکتری/استادیار

شیمی فیزیک

 مدل سازی مولکولی و نانو مواد

31

خداداد نظری فتح آبادی

دکتری/ دانشیار

شیمی فیزیک

فن­آوری آنزیمی و بیونانوکاتالیز

32

فرخ رویا نیکمرام

دکتری/ استادیار

شیمی فیزیک

محاسبات کوانتمی

33

محمد یوسفی

دکتری/ دانشیار

شیمی معدنی

سنتز کمپلکس­های معدنی، نانو اکسیدهای فلزی، نانومغناطیس، کوانتم دات