اعضای هیات علمی گروه

تعداد بازدید:۸۴۹۷

اعضای هیات علمی تمام وقت و نیمه وقت گروه آموزشی شیمی

ردیف

نام ونام خانوادگی

آخرین مدرک/مرتبه علمی

رشته

زمینه فعالیت

۱

رویا احمدی

دکتری/ دانشیار

شیمی معدنی

شیمی محاسباتی

۲

ابوالفتح اکبرزاده

دکتری/ استادیار

شیمی آلی

پلیمر و رنگ

۳

فروغ ادهمی

دکتری/ دانشیار

شیمی معدنی

سنتز کمپلکسهای معدنی، نانوکاتالیست

۴

محمدرضا اله­ قلی قصری

دکتری/ استادیار

شیمی کاربردی

بیوتکنولوژی، تصفیه آبهای صنعتی

۵

علی پارسا

دکتری/ استادیار

شیمی تجزیه

الکتروشیمی، پلیمرهای رسانا، سنسور، آنتی اکسیدان ها و کروماتوگرافی

۶

لیلا حاج آقابابایی

دکتری/ دانشیار

شیمی تجزیه

روش های استخراج، الکتروشیمی، تحویل دارو

۷

لیلا حجت کاشانی

مربی

شیمی معدنی

 

۸

فائزه خلیلیان

دکتری/ دانشیار

شیمی تجزیه

جداسازی، آماده سازی نمونه

۹

زهره درودی

دکتری/ مربی

شیمی تجزیه

 

۱۰

محمد رئوف درویش

دکتری/ استاد

شیمی آلی

سنتز ترکیب های آلی

۱۱

سارا رحیم نژاد

دکتری/ استادیار

شیمی فیزیک

نانوکاتالیزور، مطالعات سینتیکی

۱۲

مسعود رفیع زاده

دکتری/ استاد

شیمی معدنی

سنتز و کریستالوگرافی

۱۳

گلدسته زارعی

دکتری/ استادیار

شیمی معدنی

سنتز کمپلکسهای معدنی، سنتز ترکیبات آلی با استفاده از ترکیبات معدنی

۱۴

سید علی اکبر سالاری

دکتری/ استادیار

شیمی فیزیک

شیمی محاسباتی

۱۵

محسن سرگردان فرد آرانی

دکتری/ استادیار

شیمی آلی

سنتز ترکیبات هتروسیکل، الکتروسنتز ترکیبات آلی

۱۶

سعید سوزنگرزاده

دکتری/ استادیار

شیمی آلی

سنتز ترکیبات هتروسیکل، تئوری مولکولی

۱۷

اشرف السادات شاه ولایتی

دکتری/ دانشیار

شیمی آلی

سنتز ترکیبات آلی و کاربرد نانوکاتالیست ها در واکنش های آلی

۱۸

شبنم ششمانی

دکتری/ دانشیار

شیمی معدنی

کاتالیست و بلورشناسی

۱۹

سوسن صمدی

دکتری/ استادیار

شیمی تجزیه

سنتز ترکیبات نانو، فوتوکاتالیست

۲۰

محسن فریدونی

کارشناسی ارشد/ مربی

مهندسی شیمی

 

۲۱

خدیجه کلاته

دکتری/ استادیار

شیمی معدنی

سنتز کمپلکسهای معدنی، شیمی محاسباتی

۲۲

اسماعیل مبرهن

کارشناسی ارشد/ مربی

شیمی کاربردی

 

۲۳

عنایت الله متقی نژاد

دکتری/ دانشیار

شیمی آلی

سنتر ترکیبات آلی

۲۴

رامین محمدعلی تهرانی

دکتری/ دانشیار

شیمی تجزیه

نانوالکتروشیمی، سنسور، پیل سوختی، تصفیه آب و فاضلاب و خوردگی

۲۵

علی مظلومی فر

دکتری/ دانشیار

شیمی تجزیه

جداسازی

۲۶

سیدمحمد میرزاده حسینی

دکتری/مربی

شیمی فیزیک

 

۲۷

جمشید نجف پور

دکتری/ استادیار

شیمی فیزیک

مدل سازی مولکولی و نانومواد

۲۸

خداداد نظری فتح آبادی

دکتری/ دانشیار

شیمی فیزیک

فناوری آنزیمی و بیونانوکاتالیز

۲۹

فرخ ­رویا نیکمرام

دکتری/ استادیار

شیمی فیزیک

محاسبات کوانتومی

۳۰

محمد یوسفی

دکتری/ دانشیار

شیمی معدنی

سنتز کمپلکسهای معدنی، نانواکسیدان های فلزی، نانومغناطیس، کوانتوم دات

 
آخرین ویرایش۱۵ مهر ۱۳۹۶