معرفی گرایش صنایع شیمیایی

 
سال تاسیس گروه صنایع شیمیایی : مهرماه 1377    


 تاریخچه

گروه کاردانی صنایع شیمیائی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری از مهر ماه سال 1377 با پذیرش دانشجو در مقطع  کاردانی پیوسته فعالیت خود را شروع نمود. این گروه درحال حاضر دارای شش عضو هیئت علمی تمام وقت و نیمه وقت بوده وحدود 100  نفر دانشجو در این رشته مشغول به تحصیل هستند. از مهر 1392 کارشناسی مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی آغاز به فعالیت نمود و بیش از 50 دانشجو در این رشته مشغول به تحصیل هستند.

گروه صنایع شیمیائی دارای 5 کارگاه و 5 آزمایشگاه آموزشی است، که با گروه شیمی کاربردی واحد بطور مشترک مورداستفاده قرار می گیرند. تجهیزات موجود در این کارگاهها و آزمایشگاهها با سایر دانشگاههای معتبر داخلی قابل مقایسه می باشد. با توجه به امکانات موجود تاسیس رشته کارشناسی مربوط به رشته صنایع شیمیائی تحت عنوان مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیائی با تکمیل مدارک و ارسال آن به منطقه در خواست شده است.