اعضای هیات علمی

تعداد بازدید:۳۴۸۶

اعضای هیات علمی تمام وقت و نیمه وقت گروه آموزشی زیست شناسی

ردیف

نام ونام خانوادگی

آخرین مدرک/مرتبه علمی

رشته

زمینه فعالیت

۱

مریم بیخوف تربتی

دکتری/ استادیار

سلولی و مولکولی

سلولی و مولکولی، ژنتیک مولکولی، بیوتکنولوژی، کشت سلول

۲

راضیه تقوی زاد

دکتری/ استادیار

سلولی تکوینی گیاهی

تشریح و تکوین گونه های گیاهی، گرده شناسی، عسل، گیاهان دارویی، کشت سلول و بافت

۳

سید افشین حسینی بلداجی

دکتری/ استادیار

فیزیولوژی گیاهی

فیزیولوژی و بیوشیمی گیاهی

۴

شیوا خلیل مقدم

دکتری/ استادیار

بیوشیمی

بیوشیمی، میکروبیولوژی، مدل سازی مولکولی، کشت سلول

۵

فاطمه رستم خانی

دکتری/ استادیار

سلولی تکوینی جانوری

سلولی و تکوینی جانوری، غدد، دیابت، پانکراس، تکامل، جنین شناسی، بافت شناسی، نورواندوکرین

۶

علی اصغر مجروحی

دکتری/ استادیار

سلولی تکوینی گیاهی

تشریح و تکوین گونه های گیاهی، گیاهان دارویی، کشت سلول و بافت

۷

سیده مهدخت مداح

دکتری/ استادیار

سلولی تکوینی گیاهی

تشریح و تکوین گونه های گیاهی، فیزیولوژی گیاهی، گیاهان دارویی، کشت سلول و بافت

۸

فرهنگ مراقبی

دکتری/ دانشیار

سیستماتیک گیاهی

اکولوژی، اکوفیزیولوژی، محیط زیست، جنگلداری شهری

۹

گلاله مصطفوی

دکتری/ استادیار

سیستماتیک گیاهی

بیوسیستماتیک گیاهی

۱۰

مجید نواییان

دکتری/ استادیار

فیزیولوژی جانوری

فیزیولوژی جانوری، سیستماتیک جانوری

 
آخرین ویرایش۱۵ مهر ۱۳۹۶