معرفی گرایش عمومی فیزیک


سال تاسیس  گروه عمومی فیزیک:  1380 تاریخچه

گروه فیزیک پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری از سال 1380 به منظور سرویس دهی، هماهنگی  و نظارت بر عملکرد مدرسین دروس فیزیک پایه گروههای فنی و مهندسی واحد شهرری تاسیس گردید. این گروه در حال حاضر دارای یازده عضو هیات علمی تمام وقت و بیش از چهل همکار مدعو است.