مدیر گروه

تعداد بازدید:۲۶۳۳
فیزیک پایه

نام: مریم قلی ­زاده آرشتی

رشته تحصیلی: فیزیک حالت­ جامد

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

مرتبه علمی: استادیار

آدرس الکترونیکی:.gholizadeh@iausr.ac.ir, maryam_gholizadeh@yahoo.com

تلفن: ۹-۵۵۲۲۹۲۰۰   داخلی: ۲۶۲۵

آخرین ویرایش۱۵ مهر ۱۳۹۶