اعضای هیات علمی

تعداد بازدید:۳۱۰۷

اعضای هیات علمی تمام وقت و نیمه وقت گروه آموزشی فیزیک

ردیف

نام ونام خانوادگی

آخرین مدرک/مرتبه علمی

رشته

زمینه فعالیت

۱

رامین خویی

دکتری/ استادیار

اپتیک

ساخت و تولید سیستم های الکترواپتومکانیکی

۲

کتایون بهزاد افشار

دکتری/ استادیار

ژئوفیزیک

ژئوفیزیک

۳

محمدرضا سلطانی ایردموسی

دکتری/ دانشیار

فیزیک ماده چگال

انتقال اطلاعات کوانتومی، دینامیک اطلاعات کوانتومی، بررسی درهم­تنیدگی در سیستم های مغناطیسی

۴

قاسم اسعدی کردشولی

دانشجوی دکتری/ مربی

فیزیک نظری

اپتیک کوانتومی، روش های ریاضی در فیزیک، دینامیک غیرخطی و آشوب

۵

الهام ناصری قائم

دانشجوی دکتری/ مربی

فیزیک اتمی و مولکولی

برهم­کنش لیزر و پلاسما، تولید نانوذرات با استفاده از کندنسور لیزری

۶

لیدا بابازاده حبشی

دکتری/ استادیار

فیزیک ماده چگال

ترابرد الکترونی، اثر درس الهاوس، نیم رساناها، نانوفیزیک، اسپینترونیک، وادوسی در سیستم های کوانتومی

۷

مریمقلی زاده آرشتی

دکتری/ استادیار

فیزیک حالت جامد

ادوات نیم رسانا، نانوساختارها، لایه های نازک، فیزیک سطح، طراحی و ساخت سلول خورشیدی، اثر شوینگر، بلور مایع نماتیک

۸

منیر کمالیان

دکتری/ استادیار

فیزیک ماده چگال

اپتوالکترونیک، نانوفیزیک، شبیه سازی ترانزیستورهای نانولوله کربن

۹

مریم قاسملو

دکتری/ استادیار

فیزیک پلاسما

پلاسما (لیزر پلاسما، توکامک، پلاسمای کانونی، پلاسمای سرد)

 

 

 

آخرین ویرایش۱۵ مهر ۱۳۹۶