شرح وظایف

تعداد بازدید:۱۹۹۳
 
 • تحویل فرم های انتخاب موضوع به دانشجویان کارشناسی ارشد جهت تصویب موضوع در شورا تخصصی گروه

 •  تحویل فرم های پروپوزال، الف و تعهد از دانشجویان و بررسی آنها در صورت کامل بودن اطلاعات و ظرفیت اساتید و عودت فرم ها در صورت ناقص بودن

 •  اخذ کد شناسایی پایان نامه از سازمان مرکزی

 •  آماده کردن فرم های ابلاغیه در سه نسخه برای هر دانشجو پس از تصویب پروپوزال در شورای پژوهشی واحد و اخذ کدشناسایی

 • تحویل فرمهای ابلاغیه به همراه فرم گزارش پیشرفت کار

 •  تحویل فرم های مورد نیاز به دانشجویان قبل از دفاع از قبیل فرم چکیده، فرم تایید اساتید (راهنما و مشاور)، تسویه مالی و...

 • انجام هماهنگی های قبل از دفاع از قبیل، تنظیم فرم های داوری (داورداخلی و داور مدعو)، سپس صدور دعوتنامه برای استادان راهنما، مشاور برای دفاع

 •  تنظیم صورتجسله دفاع، برگه ارزشیابی و فرم ارائه مقاله جهت برگزاری جلسه دفاع و...

 • ارسال فرم (ب) به سازمان مرکزی

 •  تهیه آمار از تعداد پایان نامه های در دست راهنمایی و مشاوره هر استاد

 •  تحویل فرم های پروپوزال، طرح های پژوهشی اساتید، بررسی و طرح در شورای پژوهشی گروه، ارسال به حوزه معاونت پژوهشی

 •  دریافت گزارش مرحله ای طرح های پژوهشی

 •  دریافت مدارک اساتید جهت دریافت تشویقی بابت چاپ مقالات در مجلات، نشریات معتبر و همایش های داخلی و خارجی

 •  تحویل فرم های اعزام به خارج اساتید جهت شرکت در کنفرانسهای بین المللی

 •  تحویل فرم های اعزام اساتید به کنفرانسهای داخلی

 •  پیگیری امور مربوط به انجمن های علمی از جمله تحویل فرم های بازدید، فرم برگزاری کنفرانس ها و سخنرانی های علمی و...

 •  ارسال CD پایان نامه های دفاع شده به سازمان مرکزی

 •  تهیه پژوهشنامه در هر سال و ارسال به سازمان مرکز

 •  اطلاع رسانی در مورد بخشنامه های پژوهشیآخرین ویرایش۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲