اسامی کارکنان

تعداد بازدید:۲۳۴۷

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

۱

آقای تقربی

رئیس اداره آموزش

۲

خانم فاطمه سادات تاج زاده

کارشناس گروه های ارشد و دکترا شیمی، ریاضی و زیست شناسی

۳

 

 


خانم سحر قاسمی

کارشناس گروه کارشناسی
 شیمی کاربردی و کارشناس گروه های کارشناسی   زیست شناسی، ریاضی کاربردی و صنایع شیمیایی 

۴

خانم فاطمه آقا زاده

کارشناس پژوهش 

۵

خانم زهرا برقی

کارشناس فارغ التحصیلان

۶

خانم ناهید بهروز نام

کارشناس امور آموزشی( امتحانات)

۷

خانم حمیده دهقان

کارشناس دفتر فرهنگ اسلامی

۸

آقای محمد رضا بصیری

مسئول دفتر ریاست دانشکده

۹

آقای حسین نظری

متصدی امور کنترل  کلاس ها

۱۰

آقای مسلم نیازمند

مسئول بایگانی 

۱۱

خانم زهرا محمدپور

خدمات 

۱۲

آقای مجتبی شیخی

خدمات 

 
آخرین ویرایش۲۱ تیر ۱۳۹۶