نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۲۵ مورد.
عنواندانلود فایل
 
بخشنامه طرح حمایت از اختراعات و نوآوری‌های علمی، فنی و هنری دانشگاه آزاد اسلامی
بخشنامه شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس های بین المللی معتبر خارج از کشور
آیین نامه داخلی شماره 1 شرایط و روند اجرای طرح های پژوهشی
بخشنامه برگزاری کارگاه روش شناسی تحقیق
بخشنامه تاسیس انجمن های علمی اساتید
یخشنامه عضویت اعضای هیات علمی در انجمن های معتبر ملی و بین المللی
بخشنامه پذیرش بدون آزمون دانشجو در مقاطع ارشد و دکتری
بخشنامه نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد، دکتری حرفه ای و رساله های دکتری
شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی
آیین نامه اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
آیین نامه شرکت اعضای هیات علمی در کارگاه های آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی
دستورالعمل برگزاری سخنرانی های علمی - پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی
نشریات نامعتبر وزارت علوم(تنظیم نشده)
بخشنامه پژوهانه (جدید)
بخشنامه تشویق و قدرشناسی از نخبگان دانشجویی
بخشنامه تسهیلات مهد کودک
بخشنامه پشتیبانی و تشویق از ثبت اختراعات دانشجویان و استادان دانشگاه های ایران
بخشنامه نگارش و تدوین گزارش نهایی طرح های پژوهشی
بخشنامه ارسال گزارش نهایی طرح ها به کتابخانه ملی
بخشنامه منشور و موازین اخلاق پژوهش