نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۲۵ مورد.
عنواندانلود فایل
 
جدول همطرازی – معاونت دانشجویی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
آیین نامه نقل و انتقالات دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی
آیین نامه برگزاری کرسی های نظریه پردازی، نقد ومناظره در دانشگاه آزاد اسلامی
آیین نامه شرکت اعضای هیات علمی در کارگاه ها و دوره های کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی خارج از کشور
آیین نامه ماموریت و انتقالی اعضای هیات علمی
آیین نامه پرداخت تسهیلات به شرکت کنندگان در کنفرانس های علمی داخل کشور
بخشنامه فرصت مطالعاتی اساتید
بخشنامه مهم معاونت دانشجوئی در خصوص مشمولین نظام وظیفه
نحوه اقدام برای ارائه درخواست انتقال یا مهمانی
مراحل دریافت ریز نمرات جهت ترجمه
مراحل کار تخفیف دانشجویان
نکاتی که دانشجویان در طی نیمسال آخر تحصیلی می بایستی مد نظر داشته باشند(تنظیم نشده)
صدور گواهینامه موقت ودانشنامه
مراحل فارغ التحصیلی
مراحل صدور گواهی جهت انجام کسری خدمت
مراحل اخذ گواهی اشتغال به تحصیل
مراحل صدور گواهی جهت افزایش سنوات تحصیل
مراحل صدور گواهی خروج از کشور بر حسب نوع سفر
بازدید علمی
آشنایی با امور مربوط به تحصیلات تکمیلی(تنظیم نشده)