آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۲۵ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
متمم بخشنامه فرصت مطالعاتیآیین نامه ها و بخشنامه های پژوهشی
آیین نامه فرصت مطالعاتی داخل کشورآیین نامه ها و بخشنامه های پژوهشی
بخشنامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمیآیین نامه ها و بخشنامه های پژوهشی
آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه های کارشناسی ارشدآیین نامه ها و بخشنامه های آموزشی
استعلام:آیین نامه ها و بخشنامه های دانشجویی
حفظ ونگهداری مدارک پایان تحصیلاتآیین نامه ها و بخشنامه های دانشجویی
آیین نامه تخلفاتآیین نامه ها و بخشنامه های دانشجویی
مراحل مشاوره و راهنماییآیین نامه ها و بخشنامه های دانشجویی
مدارک لازم جهت صدرو گواهینامه موقت و دانشنامه فارغ التحصیلان آذر 1389 به بعدآیین نامه ها و بخشنامه های دانشجویی
خلاصه آیین نامه آموزشیآیین نامه ها و بخشنامه های آموزشی
آیین نامه شرکت در کنفرانس های بین المللیآیین نامه ها و بخشنامه های پژوهشی
فرم های شرکت در مجامع بین المللیفرم شرکت در مجامع داخلی و خارجی
فرم های تشویقی مقالاتفرم درخواست تشویقی مقالات
فرم مربوط به درخواست پژوهانه اعضای هیات علمی (جدید)فرم های پژوهشی
اطلاعیه دستور العمل اعتبار سنجی کنفرانس های بین المللیفرم های پژوهشی
فرم مربوط به درخواست پژوهانه اعضای هیات علمیفرم های پژوهشی
فرم ارائه زمینه های تخصصی و تحقیقاتی اعضای هئیت علمیفرم های پژوهشی
بخشنامه جدید کنفرانس های معتبر بین المللی خارج از کشورفرم شرکت در مجامع داخلی و خارجی
بخشنامه شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس های بین المللی معتبر خارج از کشورفرم شرکت در مجامع داخلی و خارجی
فرم تقاضای ماموریت و انتقالی اعضای هیات علمیفرم های آموزشی