آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۲۵ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم ها و مدارک مورد نیاز جهت فراخوان سال 93فرم های آموزشی
فرم های مربوط به شاهد، ایثارگر، رزمنده و خانواده ایشانفرم های دانشجویی
فرم درخواست ترفیع سالیانه اعضای هیات علمیفرم های آموزشی
فرم مربوط به درخواست پژوهانه اعضای هیات علمیفرم های پژوهشی
فرم اطلاعات اساتید هیات علمیفرم های آموزشی
فونت های مورد نیازطرح های پژوهشی (درون واحدی )
دستورالعمل نگارش و تدوین گزارش نهایی طرح های پژوهشیطرح های پژوهشی (درون واحدی )
فرم درخواست کار در آزمایشگاه ها و کارگاه هاطرح های پژوهشی (درون واحدی )
فرم شماره 1فرم های آموزشی
فرم منشور اخلاقی پژوهشطرح های پژوهشی (درون واحدی )
فرم الفطرح های پژوهشی (درون واحدی )
فرم های مربوط به جذب اعضای هیات علمی در سال 93فرم های آموزشی
فرم صفرطرح های پژوهشی (درون واحدی )
فرم درخواست پست الکترونیکی برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترافرم های مربوط به پست الکترونیکی
فرم دریافت وام بلند مدت وزارت علوم 92فرم های مالی
فرم درخواست پرداخت تشویقی چاپ مقاله در مجلات علمی معتبرفرم درخواست تشویقی مقالات
صورتجلسه دفاعیه پروژهفرم های آموزشی
فرم درخواست استفاده ازبخشنامه سهمیه ادامه تحصیل اعضای هیات علمی با مرتبه مربیفرم های آموزشی
فرم های تبدیل وضعیت اعضای هیات علمیفرم های آموزشی
جداول ارتقاء مرتبه اساتیدفرم های آموزشی