نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱۲۵ مورد.
عنواندانلود فایل
 
فرم مربوط به سوابق آموزشی و پژوهشی اساتید متقاضی تدریس در دانشکده مهندسی برق
فرم عضویت و تبدیل وضعیت هیأت علمی
فرم تقاضای برگزاری کارگاه علمی - پژوهشی
فرم طرح نامه برگزاری همایش ها، سمینارها و جشنواره ها
طرح نامه برگزاری مسابقات، نمایشگاه ها
طرح نامه شرکت در مسابقات، نمایشگاه ها
فرم سخنرانی نتایج طرح های پژوهشی
فرم مشخصات اساتید حق التدریس
فرم مشخصات اعضای هیات علمی
پرسشنامه درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی
فرم درخواست تخفیف دانشجویی نیمسال دوم سال 93-94
فرم مشخصات فعالیت های پژوهشی جهت دریافت ترفیع سالیانه اساتید
فرم ارائه جزوه جهت دریافت ترفیع سالیانه اساتید
فرم چکیده مقاله های ارائه شده در مجلات علمی
فرم درخواست پرداخت تشویقی ارائه مقاله در همایش
فرم چکیده مقالات ارائه شده در همایش‌ها
فرم درخواست هزینه ثبت نام و شرکت در مجامع علمی داخلی
فرم های شرکت در مجامع علمی بین المللی خارج از کشور
تقاضانامه مدرسین حق التدریس
درخواست استفاده از تسهیلات مالی