آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۲۵ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم درخواست ترفیع سالیانه اعضای هیات علمیفرم های آموزشی
فرم های مربوط به شاهد، ایثارگر، رزمنده و خانواده ایشانفرم های دانشجویی
فرم ها و مدارک مورد نیاز جهت فراخوان سال 93فرم های آموزشی
فرم تقاضای ماموریت و انتقالی اعضای هیات علمیفرم های آموزشی
بخشنامه شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس های بین المللی معتبر خارج از کشورفرم شرکت در مجامع داخلی و خارجی
بخشنامه جدید کنفرانس های معتبر بین المللی خارج از کشورفرم شرکت در مجامع داخلی و خارجی
فرم ارائه زمینه های تخصصی و تحقیقاتی اعضای هئیت علمیفرم های پژوهشی
فرم مربوط به درخواست پژوهانه اعضای هیات علمیفرم های پژوهشی
اطلاعیه دستور العمل اعتبار سنجی کنفرانس های بین المللیفرم های پژوهشی
فرم مربوط به درخواست پژوهانه اعضای هیات علمی (جدید)فرم های پژوهشی
فرم های تشویقی مقالاتفرم درخواست تشویقی مقالات
فرم های شرکت در مجامع بین المللیفرم شرکت در مجامع داخلی و خارجی
آیین نامه شرکت در کنفرانس های بین المللیآیین نامه ها و بخشنامه های پژوهشی
خلاصه آیین نامه آموزشیآیین نامه ها و بخشنامه های آموزشی
مدارک لازم جهت صدرو گواهینامه موقت و دانشنامه فارغ التحصیلان آذر 1389 به بعدآیین نامه ها و بخشنامه های دانشجویی
مراحل مشاوره و راهنماییآیین نامه ها و بخشنامه های دانشجویی
آیین نامه تخلفاتآیین نامه ها و بخشنامه های دانشجویی
حفظ ونگهداری مدارک پایان تحصیلاتآیین نامه ها و بخشنامه های دانشجویی
استعلام:آیین نامه ها و بخشنامه های دانشجویی
آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه های کارشناسی ارشدآیین نامه ها و بخشنامه های آموزشی