آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۲۵ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آشنایی با امور مربوط به تحصیلات تکمیلیآیین نامه
آیین نامه سقف مجاز تعداد راهنمایی و مشاوره اعضای هیات علمی در پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصیآیین نامه ها و بخشنامه های پژوهشی
آیین نامه ارتقاء مرتبه اساتیدآیین نامه ها و بخشنامه های آموزشی
آیین نامه اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامیآیین نامه ها و بخشنامه های پژوهشی
آیین نامه برگزاری کرسی های نظریه پردازی، نقد ومناظره در دانشگاه آزاد اسلامیآیین نامه ها و بخشنامه های پژوهشی
آیین نامه پرداخت تسهیلات به شرکت کنندگان در کنفرانس های علمی داخل کشورآیین نامه ها و بخشنامه های پژوهشی
آیین نامه تخلفاتآیین نامه ها و بخشنامه های دانشجویی
آیین نامه داخلی اجرای طرح های تحقیقاتیطرح های پژوهشی (درون واحدی )
آیین نامه داخلی شماره 1 شرایط و روند اجرای طرح های پژوهشیطرح های پژوهشی (درون واحدی )
آیین نامه شرکت اعضای هیات علمی در کارگاه ها و دوره های کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی خارج از کشورآیین نامه ها و بخشنامه های پژوهشی
آیین نامه شرکت اعضای هیات علمی در کارگاه های آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجیآیین نامه ها و بخشنامه های پژوهشی
آیین نامه شرکت در کنفرانس های بین المللیآیین نامه ها و بخشنامه های پژوهشی
آیین نامه فرصت مطالعاتی داخل کشورآیین نامه ها و بخشنامه های پژوهشی
آیین نامه ماموریت و انتقالی اعضای هیات علمیآیین نامه ها و بخشنامه های آموزشی
آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه های کارشناسی ارشدآیین نامه ها و بخشنامه های آموزشی
آیین نامه نقل و انتقالات دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامیآیین نامه ها و بخشنامه های دانشجویی
استعلام:آیین نامه ها و بخشنامه های دانشجویی
اطلاعیه دستور العمل اعتبار سنجی کنفرانس های بین المللیفرم های پژوهشی
بازدید علمیآیین نامه ها و بخشنامه های دانشجویی
بخشنامه جدید کنفرانس های معتبر بین المللی خارج از کشورفرم شرکت در مجامع داخلی و خارجی