نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۲۵ مورد.
عنواندانلود فایل
 
آشنایی با امور مربوط به تحصیلات تکمیلی(تنظیم نشده)
آیین نامه سقف مجاز تعداد راهنمایی و مشاوره اعضای هیات علمی در پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی
آیین نامه ارتقاء مرتبه اساتید
آیین نامه اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
آیین نامه برگزاری کرسی های نظریه پردازی، نقد ومناظره در دانشگاه آزاد اسلامی
آیین نامه پرداخت تسهیلات به شرکت کنندگان در کنفرانس های علمی داخل کشور
آیین نامه تخلفات(تنظیم نشده)
آیین نامه داخلی اجرای طرح های تحقیقاتی
آیین نامه داخلی شماره 1 شرایط و روند اجرای طرح های پژوهشی
آیین نامه شرکت اعضای هیات علمی در کارگاه ها و دوره های کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی خارج از کشور
آیین نامه شرکت اعضای هیات علمی در کارگاه های آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی
آیین نامه شرکت در کنفرانس های بین المللی(تنظیم نشده)
آیین نامه فرصت مطالعاتی داخل کشور
آیین نامه ماموریت و انتقالی اعضای هیات علمی
آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه های کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)
آیین نامه نقل و انتقالات دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی
استعلام:
اطلاعیه دستور العمل اعتبار سنجی کنفرانس های بین المللی(تنظیم نشده)
بازدید علمی
بخشنامه جدید کنفرانس های معتبر بین المللی خارج از کشور