آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۲۵ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
بخشنامه شرکت اعضای هیات علمی در همایش های بین المللی معتبر خارج از کشورآیین نامه ها و بخشنامه های پژوهشی
بخشنامه شماره 73/311805 مورخ 91/9/20طرح های پژوهشی (درون واحدی )
بخشنامه طرح حمایت از اختراعات و نوآوری‌های علمی، فنی و هنری دانشگاه آزاد اسلامیآیین نامه ها و بخشنامه های پژوهشی
بخشنامه فرصت مطالعاتی اساتیدآیین نامه ها و بخشنامه های پژوهشی
بخشنامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمیآیین نامه ها و بخشنامه های پژوهشی
بخشنامه مربوط به وقفه تحصیلی، انصراف از تحصیل و ثبت نام متاخرین و.....آیین نامه ها و بخشنامه های دانشجویی
بخشنامه منشور و موازین اخلاق پژوهشآیین نامه ها و بخشنامه های پژوهشی
بخشنامه منشور و موازین اخلاق پژوهشطرح های پژوهشی (درون واحدی )
بخشنامه مهم معاونت دانشجوئی در خصوص مشمولین نظام وظیفهآیین نامه ها و بخشنامه های دانشجویی
بخشنامه نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد، دکتری حرفه ای و رساله های دکتریآیین نامه ها و بخشنامه های آموزشی
بخشنامه نگارش و تدوین گزارش نهایی طرح های پژوهشیطرح های پژوهشی (درون واحدی )
پرسشنامه درخواست استفاده از فرصت مطالعاتیفرم استفاده از فرصت مطالعاتی
تقاضانامه مدرسین حق التدریس-
جداول ارتقاء مرتبه اساتیدفرم های آموزشی
جدول همطرازی – معاونت دانشجویی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرریآیین نامه ها و بخشنامه های دانشجویی
حفظ ونگهداری مدارک پایان تحصیلاتآیین نامه ها و بخشنامه های دانشجویی
خلاصه آیین نامه آموزشیآیین نامه ها و بخشنامه های آموزشی
درخواست استفاده از تسهیلات مالیفرم های مالی
دستورالعمل اجرایی درخصوص روند بررسی پرونده های متقاضیان ارتقاء در دانشگاه آزاد اسلامیآیین نامه ها و بخشنامه های آموزشی
دستورالعمل برگزاری سخنرانی های علمی - پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامیآیین نامه ها و بخشنامه های پژوهشی