آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۲۵ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
دستورالعمل برگزاری کارگاه های علمی - پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامیآیین نامه ها و بخشنامه های پژوهشی
دستورالعمل نگارش و تدوین گزارش نهایی طرح های پژوهشیطرح های پژوهشی (درون واحدی )
شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیات علمیآیین نامه ها و بخشنامه های آموزشی
شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمیآیین نامه ها و بخشنامه های پژوهشی
صدور گواهینامه موقت ودانشنامهآیین نامه ها و بخشنامه های دانشجویی
صورتجلسه دفاعیه پروژهفرم های آموزشی
طرح نامه برگزاری مسابقات، نمایشگاه هافرم برگزاری مسابقات، همایش ها و کارگاه ها
طرح نامه شرکت در مسابقات، نمایشگاه هافرم برگزاری مسابقات، همایش ها و کارگاه ها
فرم ارائه جزوه جهت دریافت ترفیع سالیانه اساتیدفرم های آموزشی
فرم ارائه زمینه های تخصصی و تحقیقاتی اعضای هئیت علمیفرم های پژوهشی
فرم اطلاعات اساتید حق التدریسفرم های آموزشی
فرم اطلاعات اساتید هیات علمیفرم های آموزشی
فرم الفطرح های پژوهشی (درون واحدی )
فرم امتیاز مرتبه علمیفرم های آموزشی
فرم تقاضای برگزاری کارگاه علمی - پژوهشیفرم برگزاری مسابقات، همایش ها و کارگاه ها
فرم تقاضای ماموریت و انتقالی اعضای هیات علمیفرم های آموزشی
فرم جذب اساتیدفرم های آموزشی
فرم چکیده مقالات ارائه شده در همایش‌هافرم درخواست تشویقی مقالات
فرم چکیده مقاله های ارائه شده در مجلات علمیفرم درخواست تشویقی مقالات
فرم درخواست استفاده ازبخشنامه سهمیه ادامه تحصیل اعضای هیات علمی با مرتبه مربیفرم های آموزشی