آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۲۵ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم درخواست پرداخت تشویقی ارائه مقاله در همایشفرم درخواست تشویقی مقالات
فرم درخواست پرداخت تشویقی چاپ مقاله در مجلات علمی معتبرفرم درخواست تشویقی مقالات
فرم درخواست پست الکترونیکی برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترافرم های مربوط به پست الکترونیکی
فرم درخواست تخفیف دانشجویی نیمسال دوم سال 93-94فرم های دانشجویی
فرم درخواست ترفیع سالیانه اعضای هیات علمیفرم های آموزشی
فرم درخواست کار در آزمایشگاه ها و کارگاه هاطرح های پژوهشی (درون واحدی )
فرم درخواست هزینه ثبت نام و شرکت در مجامع علمی داخلیفرم شرکت در مجامع داخلی و خارجی
فرم دریافت وام بلند مدت وزارت علوم 92فرم های مالی
فرم سخنرانی نتایج طرح های پژوهشیطرح های پژوهشی (درون واحدی )
فرم شماره 1فرم های آموزشی
فرم صفرطرح های پژوهشی (درون واحدی )
فرم طرح نامه برگزاری همایش ها، سمینارها و جشنواره هافرم برگزاری مسابقات، همایش ها و کارگاه ها
فرم عضویت و تبدیل وضعیت هیأت علمیفرم های آموزشی
فرم مربوط به اطلاعات داوران پیشنهادی-
فرم مربوط به درخواست پژوهانه اعضای هیات علمیفرم های پژوهشی
فرم مربوط به درخواست پژوهانه اعضای هیات علمیفرم های پژوهشی
فرم مربوط به درخواست پژوهانه اعضای هیات علمی (جدید)فرم های پژوهشی
فرم مربوط به سوابق آموزشی و پژوهشی اساتید متقاضی تدریس در دانشکده مهندسی برقفرم های آموزشی
فرم مشخصات اساتید حق التدریسفرم های آموزشی
فرم مشخصات اعضای هیات علمیفرم های آموزشی