آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱۲۵ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم مشخصات فعالیت های پژوهشی جهت دریافت ترفیع سالیانه اساتیدفرم های آموزشی
فرم منشور اخلاقی پژوهشطرح های پژوهشی (درون واحدی )
فرم ها و مدارک مورد نیاز جهت فراخوان سال 93فرم های آموزشی
فرم های تبدیل وضعیت اعضای هیات علمیفرم های آموزشی
فرم های تشویقی مقالاتفرم درخواست تشویقی مقالات
فرم های شرکت در مجامع بین المللیفرم شرکت در مجامع داخلی و خارجی
فرم های شرکت در مجامع علمی بین المللی خارج از کشورفرم شرکت در مجامع داخلی و خارجی
فرم های مربوط به جذب اعضای هیات علمی در سال 93فرم های آموزشی
فرم های مربوط به شاهد، ایثارگر، رزمنده و خانواده ایشانفرم های دانشجویی
فونت های مورد نیازطرح های پژوهشی (درون واحدی )
قرارداد حق التدریسفرم های آموزشی
متمم بخشنامه فرصت مطالعاتیآیین نامه ها و بخشنامه های پژوهشی
مدارک لازم جهت صدرو گواهینامه موقت و دانشنامه فارغ التحصیلان آذر 1389 به بعدآیین نامه ها و بخشنامه های دانشجویی
مراحل اخذ گواهی اشتغال به تحصیلآیین نامه ها و بخشنامه های دانشجویی
مراحل دریافت ریز نمرات جهت ترجمهآیین نامه ها و بخشنامه های دانشجویی
مراحل صدور گواهی جهت افزایش سنوات تحصیلآیین نامه ها و بخشنامه های دانشجویی
مراحل صدور گواهی جهت انجام کسری خدمتآیین نامه ها و بخشنامه های دانشجویی
مراحل صدور گواهی خروج از کشور بر حسب نوع سفرآیین نامه ها و بخشنامه های دانشجویی
مراحل فارغ التحصیلیآیین نامه ها و بخشنامه های دانشجویی
مراحل کار تخفیف دانشجویانآیین نامه ها و بخشنامه های دانشجویی